Tholikappiyanar Middle School Details

School Name Tholikappiyanar Middle School
Type of Institution Private School
Address Block 6
Neyveli Town Ship
PONDICHERRY(Dist)
Pondicherry
Pincode - 607801
Phone 04142 - 253157

Private Schools in India Archive

School NameTypeDistrictState
Achariya Bala Siksha Mandir PRIVATE PONDICHERRY Pondicherry
Achariya Bala Siksha Mandir PRIVATE PONDICHERRY Pondicherry
Achariya Siksha Mandir PRIVATE PONDICHERRY Pondicherry
Achariya Siksha Mandir PRIVATE PONDICHERRY Pondicherry
Achariya Siksha Mandir PRIVATE PONDICHERRY Pondicherry
Aditya Vidhyashram Montessori School PRIVATE PONDICHERRY Pondicherry
Aditya Vidhyashram Residential School PRIVATE PONDICHERRY Pondicherry
Aklavya International School PRIVATE PONDICHERRY Pondicherry
Alpha English School PRIVATE PONDICHERRY Pondicherry
Alpha Matriculation Higher Secondary School PRIVATE PONDICHERRY Pondicherry
Amalorpavam Higher Secondary School PRIVATE PONDICHERRY Pondicherry
Amla High School PRIVATE PONDICHERRY Pondicherry
Blessed Mother Teresa Model Higher Secondary School PRIVATE PONDICHERRY Pondicherry
Bright Higher Secondary School PRIVATE PONDICHERRY Pondicherry
Don Bosco High School PRIVATE KARAIKAL Pondicherry